ĐỆ TAM THỜI KỲ - ĐINH DẬU

10 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 19096)
   
    

      
 
ĐỆ TAM THỜI KỲ  (ĐINH DẬU 2017)Ngày mùng 2 tháng giêng năm Đinh Dậu (2017), những thông điệp đặc biệt từ Thiên Thượng đã được chư vị trên cõi Huyền Không phát đi khắp cả Tam Thiên (những sắc lệnh của những cơ quan cao nhất trên Thiên Thượng) để báo cho tất cả các "Thiên Nhân" ở trần miền cũng như tất cả chư vị của các cung các cõi trong Tam Thiên biết chương trình hành động của vô vi và thời điểm chính xác sẽ thực hiện.  Đã có rất nhiều "Thiên Nhân" đã trực tiếp nhận được sứ lệnh từ Huyền Không.

  

Bài Đệ Tam Thời Kỳ - Đinh Dậu 2017, mật điển của Đức Vô Danh, đăng trên website dilacnhapthe.com mà chúng tôi tình cờ đọc được là một thông điệp cũng nằm trong chương trình đã phát ra vào ngày mùng 2 âm lịch đã nói trên.

(Đức Vô Danh mà chúng tôi nói ở đây là một Đấng từ cõi Huyền Không chứ không phải là một người hữu hình. Huynh đệ của chúng tôi ở hải ngoại cũng từng nhận mật điển của Đức Vô Danh nhiều lần từ năm 2001 cho đến nay và đã từng cho phát hành dưới dạng kinh sách. Sẵn đây chúng tôi cũng xin thưa là chúng tôi hoàn toàn không biết cũng như không có liên quan đến các huynh đệ của tôn giáo đang sở hữu website dilacnhapthe. com).

      

Đêm 6 tháng 3 năm 2017 (9 tháng 2 năm Đinh Dậu) mật điển Huyền Không đã họa lại bài Đệ Tam Thời Kỳ - Đinh Dậu 2017  và cho công bố "thiên thơ" này để minh chứng điều chúng tôi trình bài là sự thật, để cho các huynh đệ có sứ mạng tường lãm, và những người hội đủ nhân duyên có thể tìm đến.

   

Để cho tiện, chúng tôi phân đoạn mỗi 4 câu. "Bài" là nguyên văn mật điển của Đức Vô Danh còn "Họa" là mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.  

 

Bài:

"Bốn mươi năm lẻ trả xong
Cơ Trời Phượng gáy thì Rồng hiện ra
Về Nam tu chính Sơn Hà
Theo Trời thờ Phật, Quốc gia lái thuyền.

 

Họa:

Phật Vương Di Lạc sấm truyền

Phương Nam trực chỉ liên thuyền hiện thân

Nam Triều Phật Quốc đức ân

Ngọc Hoàng chiếu điển hồng ân hiện tiền."

  

Bài:

"Các động Bồ Tát Chư Tiên
Xuống chầu Giáo Chủ binh quyền Long Hoa
Từ Bi Bác Ái nước nhà
Hiền tài xứ xứ khúc ca khải hoàn.

  

Họa:

"Bát Vương Tiên Đại vạn toàn

Huyền Không chuyển động hoàn cầu gồm thâu

Đại từ bác ái Bửu Châu 

Vận hành cửa lớn một bầu Giang San"

  

Bài:

"Động Tiên các động Thiên Quang
Thiên Binh mặc giáp Nam Bang khứ hồi
Võ Thần, Thiên Tướng, Thiên Lôi
Đều nghe sắc lệnh của Trời ra binh."

  

Họa:

"Bạch thủy vai gánh bên mình

Lôi thiên lôi địa chúng sinh tỏ tường

Trở về Quốc Đạo Tòa Chương

Quang Minh Nhật Giáo Tòa Đình xuất chinh."

  

Bài:

"Làm theo Phật Tổ bi hình
Từ bi bác ái Thiên sinh nước nhà
Sợ chi thiên ngoại can qua
Vô hình trị hữu đó là Thiên Cơ."

  

Họa:

"Trận đồ ẩn chứa binh thơ

Can qua chuẩn bị đợi chờ ra tay

Đại Hùng tráng kiện Huỳnh Khai

Cao Đài Thái Thượng Thiên Đài  Đạo Cơ." 

   

Bài: 

"Phụng trên nằm ấp đợi chờ 

 Lệnh Trời mở cửa Thiên Cơ Tam Kỳ  

Cách vật mới biết trí tri (bi)
Cơ Trời đi dẹp phương di (ni) tà thần."

   

 Họa:

"Sấm vang khắp nẽo xa gần

Huỳnh Long Hắc Đế nỏ thần truyền trao

Lệnh trên trực chỉ Tam Trào

Long Lân Quy Phụng vào chầu trước Sân."

  

Bài:

"Phụng về Phụng lại rước Lân

Các bày Sư Tử Binh Thần hát ca
Nam Bang Phật Quốc hiện ra
Con Rùa dâng địa Quốc Gia lục điền."
  

Họa:

"Trạch Đông gọi Đế tam miền

Thiên Khai Huỳnh Đạo vùng miền gần xa 

Lệnh này theo chỉ Vua Cha 

Lập Đài cơ đạo hát ca  tam miền"

  

Bài:
"Di cư vào đất Trời Thiên
Trời giao Di Lạc chủ quyền Nam Bang
Con Rùa ưa thích giàu sang
Nên thân pháp nó Đền Vàng hiện ra.

  

Họa:

"Điển Thiên trực chiếu NĂM GÀ 

Long thiên long địa ta bà Càn Khôn

Truyền lưu Tòa Thánh trường tồn

Gồm thâu bốn biển bảo tồn quốc gia"

  

Bài:
"Thiên Long Bát Bộ giữ nhà
Tề Thiên, Dương Tiễn tề gia bảo trì
Quan Thánh, Lý Tịnh tư duy
Cầm binh điền tướng Na Tra binh phòng."

  

Họa:
"Việt Nam Quốc Tổ vua Hùng

Thân mang xứng mạng Cửu Trùng truyền trao

Kim thân định sẵn Thạch Bào

Thần Kinh Thái Ất kỉnh chào Đạo Ông"

  

Bài:
Thái Ất Thái Thượng tiên phong
Nam Cực cỡi Hạc, Quán Âm tọa thiền
Lệnh Trời ba sáu Động Tiên
Bảy hai Động Tướng thần quyền thao quân.
  

Họa

"Từng Không chuyển kiếp Báo Dân

Xuống đây theo ước Ngọc Đài Liên Ninh 

Tịnh bình trực chỉ bên mình

Cùng chung dòng giống Vua Hùng – Quang Trung"

  

Bài:
"Xuống phò con của Trời chung 
Thay bầu Vũ Trụ tảo khung Thiên Hà
Thiên Triều mở cửa nhìn qua
Để xem Xích Đạo người ta dương trần."
  

Họa:

"Mọi miền lục tỉnh xa gần

Tám châu sáu quận dương trần còn đây 

Họa hình võ trụ chuyển xoay

Mộc Thiên Nhân đến hiện dần tứ thân" 

  

Bài:
"Để thi phép thuật tài nhân
Coi mười tám nước ngũ phân tam quyền
Ngọc Hoàng hải hội Thần Tiên
Ngồi xem Khí Tượng tại miền thế gian."

  

Họa:

"Thân tâm pháp giáo rõ ràng

Tam Hoàng trở lại lập Đài Thượng Ngươn

Gian lao dâu bể không sờn

Điều hành võ trụ Bửu Sơn tiếp Thầy"

  

Bài:
"Trung Thiên mở cửa Tam Hoàng
Cùng ngồi coi việc thế gian Tam Kỳ
Đội banh mười tám nước thi
Coi ai đắc trí thành tri Thiên Hà."

  

Họa:

"Trời Nam đáo cửa ta bà

Nước Nam lạp Việt năm Gà chuyển xoay

Ứng Thiên trực tiếp điển Thầy

Đoán xem vận (mạng) bên này can qua"

 

Bài:
"Địa Tiên binh pháp tài ba
Thiên La giăng lưới nhận xa cùng Trời
Dàn binh tập trận khắp nơi
Không gọi thiên thời mà gọi chi đây?"

  

Họa:

"Hoa Thiên nhân địa đủ đầy

Ra tay trợ lực Thiên Đài gồm Thâu

Thái thượng Mẫu Mẹ một bầu

Sinh linh đồ thán lo rầu có hay?"

  

Bài:
"Bàn Thiên xe pháo đủ đầy
Nhìn xem đẹp lạ mấy thầy được coi
Tiên Thần mây bạc Phong Lôi
Đằng vân xuống thế ngồi coi ba màn."

  
Họa:

"Gói khăn chuyển động Lập Đàn

Dàn trận Thiên Đại ứng Đài Nam Thiên

Gọi mời sứ giả mọi miền

Xuống trần thủy hội mối giềng Trào Tam"

  

Bài:
"Để coi Tam Giáo không gian
Màn ba thi cử phong Quan phong Thần
Long Vân hải hội phong vân
Là Phong Thần diễn Tiên Thần thế gian."

  

Họa:

"Lập Đài Thượng Đại Thiên Can

Quần hùng xuất trận hội Vàng tiến lên

Trời mây sông nước vững bền

Đồ thư ẩn ý gọi Đền Tây An"

  

Bài:
"To lòng, lớn ý, bự gan
Nhịn nhường không nổi đổi sang binh quyền
Tranh tài, tranh lợi, tranh biên
Rồi tranh thế nước tranh Tiên Thiên Hà."

  

Họa

"Thời gian đâu có bao xa

Quốc gia Thiên Trước bá gia rõ rồi

Tinh khôi đã tính nước đôi 

Đến hồi mạc vận thì rồi!  Quốc Gia."

  

Bài:
"Cũng vì kho ngọc Hằng Nga
Vì Tiên quá sắc Hằng Nga điên đầu
Rồng sanh để giỡn với châu
Tranh châu không đặng đi chầu Diêm Vương."

  

Họa:

"Sấm Trạng đã viết tỏ tường

Toà Chương xuất thế là đường Thiên Khai

Vô vi đã định ấn bài

Còn chi mà gượng liên đài không nương."

   

Bài:
"Hằng Nga xuống giúp nhà Thương
Làm cho Chú Cuội không đường thảnh thơi
Nên chi giận quá phá Trời
Cây Đa rớt xuống tám nơi chìm thuyền."
  

Họa:

"Huyền Không đã xuống dương trần

Phúc đáp mấy chữ nói gần nói xa

Trung tâm vũ trụ ta bà

Thần minh diệu đoán cũng là Hà Tiên.

  

Bài:
"Bắc Hà biến dạng ngủ yên
Nhìn Trời không thấy Bắc Tiên nơi nào
Nên chi Trời hứa Rùa trao
Trao Phật Di Lạc, Nam trào Chủ Gia."

  

 Họa:

"Nước nhà đang gọi gần xa

Về Nam giúp Phật Quốc gia Di Đà

Uống chung dòng điển Sơn Hà

Bới chung gốc cội Đinh Gà bá gia."

   

Bài:
"Cuội về Trời mất Cây Đa
Hai Trăng lại mọc thêm bà vợ hai
Thiên Cơ Trời sắp thiên tài
Ngạc nhiên cho lắm không ai cãi Trời."
   

Hoạ:

"Giải bài tường tận vậy thời

Kiêu hùng thúc gọi cho mời hậu lai

Trở về Nam cực định quê 

Là Tiên Xích Đế lời thơ trận đồ"

   

Bài:
Thập Nhị Công Chúa vâng lời
Ban giao để gả con Trời nhà Nam
Tạo Thiên lập Địa ai làm
Thiên cơ số định nhà Nam chân truyền."

  
Họa:

"Thuyền về Mẹ rước thuận duyên

Nhị Ông tiên cảnh đáp liền câu thơ

Phụng thờ ngôi báu đồ thơ

Đợi chờ con Lạc cháu Hồng long lân." 

   

Bài:
"Hiền Thần ở các Động Tiên
Xuống nhà trợ trị, Tiên hiền trợ phong
Bảy hai, ba sáu lục thông
Làm cho bình trị tiên phong nước nhà."

  
Họa:

"Can qua động đến Thích Ca

Ngũ Đầu hiện tướng chào Cha gọi Thầy 

Phong ba chuyển động khắp trời

Đoàn binh Phúc Trọng ngai vàng bảo ra."

  

Bài:
"Ngũ Chi điệp Thái Bình Ca
Còn hàng Tam Giáo thờ Cha nhà Trời
Thái Bình phong Thánh Nam Trời
Phật Vương nhiếp chánh Tân Trời Quốc Gia."

  
Họa:

"Ta là Ngọc Đế Đại Hoa 

Cùng đoàn Hải Hội Long Hoa mở màn

Lập đàn bái tạ Phật Hoàng

Về chầu Đại Đế rộn ràng gần xa."

    

Kết:
"Quốc Kỳ Phật Đạo chung nhà
Khải hoàn dân quốc, quốc ca Thái Bình."

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5916)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3051)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 3740)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 2191)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 4979)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6239)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 7457)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 3955)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 5626)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 4200)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 4643)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 5319)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 7051)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 8639)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 5184)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 5718)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 5623)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 6796)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 5880)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 5435)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 6644)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 6927)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 6884)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 8167)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 8010)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 6483)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4803)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8102)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 9971)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 10991)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 10830)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 10863)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 10649)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 9202)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 6206)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 12728)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 14438)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 9336)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 8607)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 9350)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
07 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 7044)
tất cả cá bài thiên thơ nhận đươc từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2019.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 7894)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 8977)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 12914)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 9620)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 8781)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 8270)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 12444)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 13235)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.