THIÊN THƠ THÁNG 2 NĂM 2017

01 Tháng Hai 201712:00 SA(Xem: 67079)
  

Ngày 7 tháng 2 năm 2017 (ngày 11 tháng 1 năm Đinh Dậu) lúc 05:47:06, tại TBĐ trên đỉnh TĐS, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển. Bát Nương Di Hoa Kim Hải ban huấn từ cho HĐ.

   

"Ta có đôi lời nói qua cho Nam tử thấu hiểu: Nhân duyên tiền kiếp đáo lai, Nam tử được sanh trong gia đình của nhân hạ, vì nhân duyên của quá khứ trở lại để tiếp tục dưỡng nuôi một chủng tánh, vì thương trong tình nhân nghĩa nên chuyển qua đôi lời của tiếng trần ni, mong rằng Nam tử hãy gắng tầm tri cho đúng mực. Trời đất rộng bao la, chơn pháp chỉ có một, tất cả chỉ có một, từ một Đạo mà sanh ra. Hoàn thiện chính bản thân mình là con đường lần bước trở về ngôi nhà chánh giác. Hạn cuối cùng chẳng thể chờ đợi, tất cả hàng linh tử phải tỉnh giác quay đầu. Thương tất cả nhân loại ta phải tự thương lấy chơn hồn của chúng ta, đừng để nó lăn trôi theo dòng sanh tử. Tất cả trược trần đang phủ che.  Ác pháp đang diễn hành mà hàng linh tử không thức giác quay đầu. Cạn đôi lời Ta muốn nói cho Nam thấu hiểu. Hãy dừng lại tất cả! Hãy dừng lại tất cả!....và tìm lại chính mình. Con hãy nhớ lấy lời Ta dạy bảo."

 
   
    
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp ngày 8 tháng 2 năm 2017 (ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu) và đã gởi thông điệp này tới Người.

  
CÔNG TRÌNH

"Ngày hội hiệp Vua Cha chứng minh

Thanh bình điển thánh đẳng thiên linh

[Thanh = Thanh Sơn Đạo Sĩ = Trạng Trình.  Bình = bình giảng về công trình này]
Trạng Trình chuyển biến cơ trung đạo

Lão Tổ Hồng Bàng chuyển thái bình.
  
An Nam cư, QUỐC, Lạc kỳ nhân [Lạc = Hồng Lạc]

Đạo pháp Kỳ Sơn, Vua hiện trần [Kỳ Sơn = Bửu Sơn Kỳ Hương]

Thánh Đế Ngọc Hoàng chiếu điển Mẫu

Linh đơn hoàn thể trở về Nam[trở về miền Nam VN]

  

Trung tâm Nam, hải biển phần Nam

Tiên cảnh bồng lai ứng việc làm

TRÙNG CỬU TÒA ĐÌNH hiện tại thế

Trần miền Cực Lạc điển Trào Tam.

 

Ứng khẩu thi thơ cơ pháp này

TRUNG BÌNH TÂN QUỐC chuyển về ngay [từ hải ngoại chuyển về]

Lập trình đúng lúc KỲ BA hội

Đạo pháp đời tân SƠN BỬU KỲ.

 

Chuyển bửu pháp hiện DI LẠC QUỐC

Nam miền châu thổ đến Cà Mau

BỬU SƠN PHẬT TỔ, THẦY xoay chuyển

Định pháp chuyển căn lập CỬU TRÙNG.

  

TRUNG ƯƠNG QUỐC ĐẠO dựng Tam Ngôi

DI LẠC, QUAN ÂM, THẦY đến ngồi

TRÙNG CỬU chính diện, thượng MẪU Mẹ [thượng = dựng tượng]

Tam ngôi lập vị hiện tiền Tôi. [Tam Ngôi phải lập vị còn Tôi thì đang hiện tiền tại thế] 

 
Chuyện ĐẠO MỚI đúng ngôi đúng pháp

Ngự tường lãm được việc Tôi trao

Ngồi chầu Bát Vị, Tứ Tiên Thiên

Trùng Cửu định đúng thời đúng khắc."

  
    

MẪU

"Thiên đình MẪU Mẹ trường Thiên Tôn

Chứng thán độ sanh thế cuộc gồm

ĐẠI THẾ GIỚI hàng thế giới Phật

LIÊN ĐÀI thế giới Mẹ thâu gồm."

    
 

CỜ GIÀ

"Liên Kỳ Hội Giáo Bửu Kỳ Hương

Sơn Thất chuyển dời đến thập phương

Trung đại thi thơ THIÊN LẠC QUỐC

Gồm thâu Tiên Thánh Phật, TÒA CHƯƠNG."

 
  

LÔI ĐẠI CÁN

"LÔI ÂM TỰ Càn Khôn Đại Na Di

TỪ PHỤ Hoành Sơn PHẬT MẪU kỳ

VÔ LỰC thế giới TA BÀ GIÁO [Vô Lực = Vô Vi Đại Lực]

Hiệp CÀN HUỲNH ĐẠO hiệu Vô Vi" [Hiệp Thiên Huỳnh Đạo Vô Vi]

  
  

BẠCH CHƠN GIÁO

"GIÁO CHỦ TIÊN ÔNG thể NGỌC HOÀNG

Chơn truyền khắp nẻo về Nam Bang

Hồng Bàng chuyển động Tam Trào điển

Vô Lực Vô Vi điển NGỌC HOÀNG."

   
   SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LIÊN KỲ HẢI HỘI

Ngày 19 tháng 2 năm 2017 (ngày 23 tháng 1 năm Đinh Dậu) lúc 11:55:09, tại Tòa Đình Quốc Nội của BSKH. Tinh Hoa Hiệp Thiên_D, Tinh Hoa Hiệp Thiên_B, Tinh Hoa Hiệp Thiên_A cộng 12 vị Đạo Sư làm việc với Lão Ông_1 và Lão Ông_2. Nội dung: chuyển trao sắc chiếu ấn lệnh phù "Chưởng Quản Thiên Tôn, Khai Đàn Minh Chiếu, Hồng Bàng Lập Hội, Định Việc Triều Ca". 
 
 

"Đại thế hoàn thành được thứ ngôi

Hoa Liên Cửu Phẩm Mẫu về ngồi

Hoàn đơn thượng phẩm cùng Tam Giáo

Pháp tướng thân quen hiệp Đại Lôi"

(Viết trên Linh Phù của Tinh Hoa Hiệp Thiên_A)

 
   
IMG_2578    
 
   
   
TAM GIÁO MỞ THIÊN MÔN:

"Chánh đẳng Huỳnh chi xuất Bửu Kỳ

Long Châu hương hội quyết bài thi

Hoàn đơn Tam Giáo xuất trình ấn

Ký lệnh năm trăm xây kinh kỳ.

 

Dòng điển Mẫu Diêu Cung cùng Thái Ất

Kinh Kỳ, kinh Dịch hiện Hoa Liên

Chuyển về trung đại đúng phong lộ

Cửu đỉnh thập tam chiếu điển thiên.

  

Xoay tròn bửu ấn chuyển Càn Khôn

Tam Giáo hiệp thân xuất bảo toàn

Đại nguyện chí cao lục thập bát

Chuyển dời thành cổ đến tam ngươn.

 

Thiên địa Đại Hoa Càn Khảm Tốn

Hiệp quần hùng chứng/báo đạo cao thâm

Thiên nhân truyền tụng thuyết giáo trình

Trung Bách Tùng lai vừa trở lại.

 
Qui tựu linh căn chiếu Cửu Trùng

Lạnh lùng mát dịu từ Diêu Cung

Xuất ngôn nhị đẳng tam lục mạch

Đồng đẳng quê hương chiếu Huyền Khung.
 
Trời Đao Lợi tầng mây Cửu Đỉnh

Đại lộ Thiên trở gót lai trào

Cũng được mấy hôm thơ thi bút

Bài này đúng lúc hiện Hoa Liên.
   
Nhận được lệnh Khảm Chấn, Đoài Ly

Bút nhân nhận diện hiện kinh kỳ

Trùng Đài hiện tướng Bạch Thiên Báu

Quẻ Chấn đại lôi khiến đại Ly.
 
Trùng thiên khắp nẻo Bắc Đông Tây

Điển sáng hồi quy trở gót Thầy

Minh Chiếu thuyết ngôn, Ngũ Đại Đẳng

Chứng minh lần chót hiện về đây."

(Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp và mang đến Tòa Đình.)
 
  
  

TẶNG NGƯỜI SỨ MẠNG HUYỀN VI

"Tặng bao lời lẽ thiết tha

Người vì nghĩa cả kỳ ba hội về

Xứ xa cách trở tư bề

Mạng do thiên định không hề núng nao

Huyền năng ấn sắc Cha trao

Vi diệu đạo pháp muôn màu hào quang

Nay thời cuộc đến màn đến lớp

Trong thoáng nhìn tia chớp muôn nơi

Trần gian thảm khổ chơi vơi

Ai người lãnh lệnh ra đời cứu nguy?

Cậu tiếp nhận huyền vi xoay chuyển 

Từ phương xa cách trở mọi miền

Thuận theo chân lý diệu huyền

Nam Thiên mở ngõ lên thuyền Mẫu đưa

Để chung cùng sớm trưa lèo lái

Dù khó khăn chẳng ngại đường xa

Lo cho đại hội màn ba

Ngày nay họp mặt nhận ra dáng hình

Là các đấng oai linh mầu nhiệm

Trí mở khai suy nghiệm đạo mầu

Diễn giải rõ nét từng câu

Long Hoa đại hội cao sâu diệu huyền

Cho đồng đạo sĩ hiền lưu giữ

Trong bộ môn bốn cảnh dựng xây 

Vận hành Nam Bắc Đông Tây

Cửu Trùng qui hội sum vầy thiện căn

Nay hòa hợp cuối miền Nam Việt

Xin các Ngài trung liệt ngày xưa

Hườn lai tạo phước đức thừa

Ra tay cứu thế sớm trưa yên bình

Chúc cho Cậu bước đường sắp tới

Đạo mở khai tươi sáng rạng ngời 

Hóa truyền rộng khắp muôn nơi

Nguyện cầu thành đạt như lời thiên thư."

Tinh Hoa Hiệp Thiên_B chấp bút và mang đến Tòa Đình) 


Chú Thích: Cậu là cách gọi thân thương dành cho bậc trưởng thượng của người miền Tây.

  
 
  
Đêm 25 tháng 2 năm 2017 (29 tháng 1 năm Đinh Dậu), tại Hà Tiên, 12 giờ đêm Tinh Hoa Hiệp Thiên_A nhận thông điệp và đã chuyển thông điệp này tới Người.
 

NHẬN TƯỢNG

"Xuất thế Huyền Minh trước Ngọc Tòa

Ngài nay đại hội với Long Hoa

Tiễn minh thần giáo xây đài ảnh

Linh chuyển biến thiên nhận ấn tòa.

Kim cổ Chí Tôn hữu bích trào

Thánh thần xuất thế để truyền trao

Báo gươm y lệnh trên hoành thánh

Tiên Phật ngự ngay ấn tượng rồng.
  
Liệt vị thông ngôn hành phải trao 
Chiếu trình tam cõi bốn ngôi cao

Sắp đến địa thiên khai Tam Giới

Chỉnh chu giấy bút điển Tam Trào.
 
Nhập điện thăng long bạch tượng về

Thánh đường Hồng Lạc thanh thiên kê

Quy tướng sắc hình tam ấn điển

Tâm khai hai thể (thế) hiện thành quê."

     
  
  

TRÍ THƯỢNG ĐẲNG THÁNH NHẤT TRÀO

"Hầu Thượng Thánh thần kinh đáp Mộc

Lộc Thiên Càn lộc mới ban giao

Càn Thiên nhân đức rộng đài

Cao nhân ức kiếp một đài vàng sao.

 

Lâu mới biết định an tam thể

Lòng đại từ vô tự tôn nghiêm

Tròn đều Vạn biến huỳnh quang

Cửu thiên cửu đỉnh khiếu quang mây hành.

 

Vàng đỏ trắng vàng hồng thành nội

Hiện Thánh Toà tỏa sáng năm châu

Mộc Hoàng Thượng đến chiếu mầu

Bát Tiên, Tam Thánh, nhất thời Tiên Ông.

 

Lòng nhật nguyệt lòng trong sáng đẹp

Về thiên can hoa đại thiên sơn

Long lân quy phụng kim thành

Đúng ngay chuẩn tánh kim bài vua trao.

 

Chuyền khẩu dụ hội an kiến định

Chuyển lời xưa Hải Hội Hoa Liên

Sơn Tùng Bửu Ngọc lưu tên

Thiên khai giới đại một nền tầng không.

  

Tầng lớp một Hà Đồ dựng sẵn

Tầng lớp hai môn hạ ghi trình

Lập đời thượng tứ hoàn kim

Cho vào bạch thủy kiếm tìm làm chi.

  

Hoa lưu bích ngọc đài chi vị

Hội giáo đài Hoàng Thượng Diêu Trì

Làn nì Bát Tướng chuyển di

Vô vi ấn chỉ chuyến đi toàn đình.

 

Chuyện ân đức thức thần kỉnh thế

Hồi chuông vàng báo gấp thần quân

Thiên hoa sơn thiên đại một lần

Hồn đại pháp hoa lôi đại chấn.

  

Không trí tịnh lập đàn Kinh Dịch

Chuyển bửu châu chuyển động huỳnh quang

Hàng hàng lớp lớp nhân gian

Kỉnh tâm kỉnh lễ ngai vàng vương gian.

  

Lắm cảnh tượng mây trời chuyển biến

Đảo cung Càn chuyển đến nhân gian

Trạng Trình đã viết đúng tên

Khai miền đại cực Lộc Thiên hiện hình.

  

Vàng mây trắng Vàng Rồng viễn cảnh

Lắm phàm nhân thấy đó làm tham

Để rồi tới lúc chuyển tàm

Làm cho nội thể ẩn tam thế trào.

  

Đâu mất dạng không người không bóng

Chuyện nhân sinh khó giữ đạo đồng

Làm cho kiến định an tâm

Lập thành cửa lớn suy tầm huyền vi.

  

Đi và đứng nằm yên chuyển biến

Vận thông thiên vận chuyển cơ thiên

Bạch tòa đại ốc Liên Ninh

Kính trình Mẫu Mẹ toàn đình Thiên Can.

 

Sơn cấn ải Càn Khôn rung động

Đất quả này một thuở lập nên

Tòa đình có lệnh chuyển rung

Nhân gian đâu biết Cửu Trùng chuyển giao.

 

Lời Vô Cực Thượng Hoàng Thánh Đế

Đất và Trời kim mộc hòa thân

Lâm phàm hàng Thánh Bát Thiên

Hoàng trung Đế Thượng mọi miền gần xa.

 

Lời Hoàng Đế hàng hà sa số

Lời truyền ngôn Tam Thánh Toà Chương

Vâng Thượng Hoàng xuống bút kinh hoàng

Đặng an dân chúng toà đình tam công.

 

Ông Bạch Đế xuất quân trị thủy

Ông Thiên Can trị đại nhân sinh

Ông Trạng sinh trị hỏa đại đồng

Ông Hắc điện trị rồng Hắc Hải.

 

Ông Thượng Đẳng ngồi vào chuẩn bút

Ông Hà Tiên lo việc chư hầu

Ông Cồ Đàm lo việc an dân

Ông Chấn Vũ lo tròn đạo hạnh.

 

Ông Tâm Thể lo đầu đại cục

Ông Tòa Chương lo Đạo Bửu Kỳ

Ông Huỳnh Hồng lo một quân lương

Ông Hồ Đẳng lo tròn ma đạo.

  

Thiên đại hội chầu vào đại điện

Cửa Thiên Môn quan đại tu vi

Núi Côn Luân chuyển động thần kì

Núi đạo giáo soát tầm chuyển động.

 

Sông Bến Hải khúc ngang cửa lớn

Sông Cà Mau chuyển động đồ thơ

Sông Cái Bè chuyển biến can qua

Sông Bạch Mã định bình tịnh thủy.

 

Rừng Châu Đốc gió ngàn tám hướng

Phong Châu linh điền ải càn khôn

Rừng Thiên Sơn núi tượng hổ chầu 

Rừng Sa Đéc chàm chim đồng thể.

  

Rừng Cửa Đại hiệp nhau chấn ải

Cửa Bồ Đề rồng tượng nổi lên

Gió tràn quan Sông Cái rạch gòi

Sông Cái Bé hoàng hồn đại pháp.

 

Vạn chân núi Hồng Bàng thượng cổ

Vạn chân mây Hồng Lạc Việt trào

Vạn kinh thành Thượng Thánh Tam Ngươn

Vạn kinh Đại Ngọc Hoàng chiếu ngự.

 

Không không đến hồng thiên hồng địa

Vạn vạn linh lôi mọc thủy ba

Hồ Ba kinh chỉ thị một bài

Giờ đến lúc bắt tay vào việc.

 

Phong Thượng Thánh chư hùng Đại Đế

Phong Lôi Âm Càn Đại Thiên Can

Phong thần thông cho Tám dẫn đường [ông Tám đạo vô vi]

Hùng đại lực Ngọc Hoàng Thượng Đế.

 

Đại chánh thể một bầu vô tự

Lực từ tôn vô trí tầng không

Chuyển Ngũ Đầu cho đúng không trung

Phân định lại huyền quang Đế Bạch.

 

Lò bát quái thiên qui tam thể

Hỏi Đại Càn đúng chỉ làm tin?

Xếp bút nghiên thánh tượng trình bày

Giờ đàm luận vâng bài ấn thị."

  
 
  

Cũng trong đêm 25 tháng 2 năm 2017 (29 tháng 1 Đinh Dậu), Tinh Hoa Hiệp Thiên_E tại miền Tây, nhận thông điệp và đã chuyển thông điệp tới Người.

  

KHAI LẬP TRUNG ƯƠNG

"Khai Minh Thiên địa hiệp âm dương

Vương tôn thị hiện vị Phật đường

Tam Giáo công đồng quy phục hội

Hội phẩm Liên Hoa hội tứ phương

Giao hòa Thiên Địa âm dương chuyển

Ban chiếu chỉ Khai Lập Trung Ương

Thiên nhơn địa hội đồng ấn chứng

Định phân tam cõi hiện Phật Vương"

 

    
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp đêm 27 tháng 2 năm 2017 (đêm mùng 1 tháng 1 năm Đinh Dậu) và chuyển thông điệp này tới Người sáng hôm sau.   

  

CHƠN KINH NGỌC ĐẾ MA HA TÁT

"Điện Ngọc Kim Loan đáo Cửu Trùng

Hà Thiên tỉnh giấc đáo gia trung [Ông Thiên họ Hà tỉnh giấc tức khắc quay đầu về nhà]

Trùng Cung giác Mộc Lôi Thiên định

Hoàng Ngọc Diêu Cung địa chấn Hùng.
 

Nam Quốc Ngọc Đài Hoa trở lại [nam Quốc = ông Quốc; Hoa = Hoa Kỳ]

Ngũ Cung Hoàng Giác lệnh Thiên khai

Hoàng trung định Đông cung Bạch Đế [Đế Bạch Ngọc Cung]

Địa thiên khai mở cửa Đông Lai.

 

Về chấn đại điệc niên tam thể

Lai trào kha vịnh NGỌC ĐẠI LIÊN

Đáo HOA trung THÁNH nhập TAM TÒA [Hoa  trung = trung tâm Hoa Kỳ]

THIÊN BỬU báu NGỌC TÒA xuất thế. [Thiên Bửu Ngọc Tòa xuất thế]
  

Châu Ngọc Bích xuyên đầu ĐẠI ĐẾ

Vịnh tay Tiên vịnh thể vô hình

Trào BÁCH TÙNG SƠN BẢO vô vi

Long Hoa Hội NHỊ THIÊN khai đạo. [Nhị Thiên trào tam = Ngôi Hai trào tam]
 

Thiên niên kỷ CHÍN RỒNG hoa gấm

Dịch chân kinh lộ Quốc Nam Thiên

Trường vô vi công lực thần kỳ

Hoàn đơn giác lưu ly hòa thể. [chứng đạo]
  

Thâu gồm bốn chấn đại càn khôn

Hỏa lực lưu châu đấng Mẫu Tôn

Nghiêu Thuấn địa khai miền hạ giới

Trùng Cung đỉnh thể Đại Từ Tôn.

  

Chiếu viết hồi trào lai ngoại quốc [trở lại quốc ngoại]

Phong điền Hồng Ngọc chiếu Hoa Liên [chiếu phong Hồng Hoa Nhị Nương Diêu Trì]

Hầu vương Di Lạc vòng Hoa Mỹ [Hoa Mỹ = Hoa Kỳ nước Mỹ]

Triều đại tam ngươn quyết định rồi.

    

Thái Thượng Tiên Ông nhất điển Thầy

Huy, Hùng, Quang, Quốc viết vào đây

Lệnh truyền tam Thánh, ngôi Hoàng Giáo

Thuyết lập Tam Ngươn quyết sách này.
[Quốc, Tiên Ông Thái Thượng, với vai trò Hoàng Giáo, sẽ viết chiếu sắc phong cho 3 vị tam Thánh Huy, Hùng, Quang]
  

Theo chân thể trở về trào nội

Đại, Hùng, Trung, Kim, Bách vua tôi

[Đại, Hùng, Trung, Kim, Bách sẽ theo chân về Tòa Đình Quốc Nội]
Đang đọc thư theo lệnh Ngọc Hoàng

Thiên Nhân Địa THIÊN tiên NHỊ Mộc.
 

Gặp được mặt chư hùng Bách Việt

Viết thành văn theo sấm Trình Sư [Trạng Trình Quân Sư]

Thái Thượng thư Lão, Khổng, Trạng Trình

Vòng kim ấn xác minh đúng lúc.

   

Việc NHƯ THỂ chỉ Vua ban lệnh

Nam Đế Thành đã dựng từ lâu

Phàm tánh không bản thể khởi đầu 

Lưu Ngọc Bích tựa Trào Nam Việt.
   

Miền duyên hải rồng mây về gặp

Biết được tin Đại Hội Cửu Trùng

Xuống lệnh bài theo chiếu đặt tên

Chân linh điển Mẫu Hoàng Kim Thánh.
     

Nhất Phương Thánh Mẫu Thanh Tam thể

Đông Chí rồi quân luận Kỳ Kinh [quân = vua = người đứng đầu]  

Thế Chí Tôn cho xuống Châu Hồng

Mây rồng đẩu hướng về Tam Giáo.
 

Hoàng Ngọc điển Đông Phong Điện rộng              

Đất vàng này sa mạc linh thiêng [đất vàng sa mạc = California]

Xuống đây theo lệnh Mẹ với Thầy

Châu ngọc đại căn hiền Tam Giáo.
   

Điển Tam Giáo trở về gặp mặt

Lúc can qua chưa biết được mình

Chỉ Ngọc Hoàng cho gắn từng tên

Nơi địa giới khai thiên Huỳnh Đạo.
   

Ngọc Chân Bửu Giáo Tông trung đại 

Đẹp lòng son con trẻ trở về

Hội Giáo Tòa theo gót Diêu Cung

Nay ra mắt Đăng An tái thế.
[Đăng An tái thế sẽ là vị Giáo Tông tại miền trung đại, thiên danh Ngọc Chân Bửu]   


Về cung Mẫu ngôi cao chín bậc

Sắp xếp rồi cho kịp Long Hoa

Lên thuyền đi hỡi các chư hùng

Đại căn đến chúc mừng tứ Thánh.
 

ÔNG TIÊN ĐẠI chưởng vùng võ trụ [Thiên Hoàng]

Gặp ĐỨC NGÀI DI LẠC TÔN NGUYÊN

Bản Ngọc Kinh thư đồ viết tiếp 

Luật Giáo Tòa tiếp dẫn hậu lai.
[Sẽ viết Ngọc Kinh quyển 4 như đã được huyền khải vào năm 1967 trong cuốn Ngọc Kinh 3 của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Là quyển kinh về Luật Giáo Tòa để tiếp dẫn hậu lai.]  


Nay ngoại quốc trở về hiệp sức

Đại Đạo Kỳ thiên bút còn ghi

ĐẠI LÔI ÂM HẢI HỘI LIÊN TRÀO

Sông Cửu Khúc ĐỒ THIÊN đã định.
 

Cứu nhân loại thoát vòng sanh tử

Điển thông Thiên điển hội Tam Gia

Thế CHÍ TÔN đại lực THIÊN TRIỀU

Ra lệnh mới thiên thần giúp lực.

    

Này huynh trưởng lo toan đúng lúc
[huynh trưởng = Đức Ngô Văn Chiêu, Ngôi Hai trào một]

Cửa Trào Tam vừa mở hôm qua
[đã đến tổ đình Cần thơ ra mắt Ngôi Hai trào một ngày hôm qua để nhận bàn giao]

Theo CHÍ TÔN đức cả CAO ĐÀI

NGÔ Chấn QUỐC là TRỜI THƯỢNG ĐẾ.
[Cả hai người, Đức Ngô Văn Chiêu và chấn Quốc, đều là Ngôi Hai.  Ngô còn có nghĩa là Ta,
ý nói Ta Chấn Quốc là Đấng Ngôi Hai. Chấn là quẻ Chấn của Kinh Dịch.]

  

Nay cho biết CƠ TRỜI HÉ LỘ

Thập tam ngươn vừa đợi vừa trông

Điển Đại Lôi cho biết Cửu Trùng [Đại Lôi = Đại Lôi Âm]

NỀN ĐẠI ĐẠO KỲ BA ĐÃ MỞ.
 
Đọc kinh sách sấm vănTrạng viết

Đọc thi thơ giáo lý Phật Thầy

Thấy đủ rồi xuất thế tam ngươn

Viết lại sách NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ.
 
Trùng thiên bản sách văn chưa viết

Võ công này theo lệnh Chí Tôn

Định phong thư đã gởi về Trời

Trời cho viết TÂN BÌNH THIÊN QUỐC.
 
Hồn nhập thể xác thân kim cổ

Đã bao ngày dệt luyện tầm tu

Gởi vào đây xuất GIÁO NGÔN này

Cho đạo hữu tỏa tường CHÂN LÍ.
 
Vòng kim khế hợp kinh ĐỊA MẪU

Luận giáo trình TRẠNG viết lúc xưa

Tính đến nay đã mấy trăng mùa

Chưa xuất thế THÁNH NHÂN đúng nghĩa.
 
Rồi trở lại cho chầu CHÂN THỂ

Trở vào Nam ĐẠI NGỌC BỬU TÒA

Viết bài này cho ấn cầm tay

Cho ẤN CHỈ sắc phong THƯỢNG THÁNH.
 
Đây là chỉ NGỌC HOÀNG VÔ LỰC

Để anh em hiệp nhất ĐẠI HÙNG

Hòa chung cùng NGỌC MẪU DIÊU CUNG

Viết lại bản Hoàng Thương Trung Hán.
 
Nay Tiên Trưởng lệnh truyền bốn cõi

Phật Thánh Tiên  ĐẠI GIÁO khai cơ

Luận cho thông BÁT QUÁI TRẬN ĐỒ

Gọi Châu Ngọc cho vào chầu Mẹ. 
 
Nay khai mở CỬU QUAN HUỲNH ĐẾ

Xuất ngôn ra thuyết giáo chân tu

Thái Thượng Quân CAO ĐẠI đi đầu [Thái Thượng Quân = Hoàng Thiên Thượng Đế]

Cho sanh chúng noi theo làm pháp.
 
Giờ này được ai còn ai biết

Hỏi làm sao mà biết pháp này

Chân tu trì theo pháp làm sao?

Bài Thánh viết MƯỜI HAI CỬA ĐẠO.
 
Đại bản thể đúng nguyên thể trạng

NGỌC BẠCH CHƠN chân GIÁO dẫn truyền

LÔI đại đầu ÂM CÁC viết thêm

Đúng nguyên nghĩa CHÂN NHƯ THỂ TÁNH.
 
Lập hội mới NGÀI khai ĐẠI ĐẠO

Đúng MỒNG HAI THÁNG TÁM cơ trời

Phải chay trường tịnh giới NGHIÊM MINH

Theo luật định Tòa Đình xuất thế.
  

Hùng, Chí, Dũng thân không vướng bận

Cho vào đây Tâm thể mạnh lành 

Xuống lệnh này đúng lúc chuyển xoay

Là bài thuốc Thiên Tiên HUỲNH ĐẠO.
    

Nay phong ấn NGỌC KIM hòa thể

Bàn cho mau theo lệnh ĐỨC NGÀI

Về hội đền ĐẠI HỘI LONG HOA

Viết tên tuổi cho vào trong sớ.

Để hiểu thấu đạo đời biết tỏ

CON và NGÀI đức độ cao thâm

Tánh thể linh như ánh TRĂNG rằm

Màn lớp mới đúng NGÔI đúng chỗ.
 
Ta nghiêm lệnh THƯỢNG CĂN hoàn THÁNH

Chiếu triều kha vừa họp chiều hôm

Để sớm hôm phụng lệnh LIÊN TRÀO

Giờ đã điểm khai THIÊN BỬU NGỌC. [Thiên Bửu Ngọc Tòa]

  

Ấn này lệnh Tam Ngươn Tam Giáo

Viết chiếu thư gởi đến LIÊN ĐÀI

Đến Cửu Trùng Thập Nhị tầng không

Cho bửu điện RỒNG TIÊN hòa hiệp.

  

Trường ĐẠI LỰC TỪ TÔN Thượng Đẳng

MẸ ÂU CƠ Nam Việt lai trào

Gởi lệnh này GIÁO ĐẠO NAM BANG

Theo chân báo THIÊN MÔN HUỲNH ĐẾ.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5432)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4883)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5699)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4998)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6586)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6928)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5807)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7189)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6067)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6960)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9468)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5394)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5877)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4391)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6955)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8875)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10023)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6125)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7867)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6010)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6757)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7507)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10077)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12676)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6853)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7555)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7317)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8701)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7785)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7333)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8489)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8779)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8844)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9909)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10636)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9645)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6293)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9508)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11475)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12743)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13043)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13122)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.